Nağdsız qeydiyyatdan keçmiş şirkət pankartı İqtisadiyyat, Ticarət və Sənaye Nazirliyi
MABOROSHINOSAKE3 kitab dəsti Balıq Taku Sake Longan Amule